Om

Biorama har 6 utleie enheter:
  • Biorama Kultursalen
  • Speilsalen
  • Maskinrommet (møterom/kursrom)
  • Folkebadet (2 øvingsrom og 1 møterom)
Kultursalen har en scene på ca. 10 x 12 m og 390 sitteplasser i amfi. Salen er orginal fra 1964 og byr på autentisk sjarme. Her blir det arrangert teater- og danseforestillinger, konserter og konferanser. Lys- og lydutstyr går inn i leien: Oversikt over teknisk utstyr i Biorama.
Kulturalen kan også gjøres om til intimscene der både publikum og artist befinner seg på scenen. Dette skaper en spesiell stemning hvor artistene kommer tett på publikumet.

Speilsalen ligger i kjelleren på Biorama og er 14 x 4 m. Over hele langveggen er det montert speil og egner seg dermed godt for danse- og teaterøvelser. Dette er et rent øvingslokale som kan bookes for enkeltkvelder eller til faste tidspunkter over lengre perioder.

Maskinrommet
er et stort møterom i Biorama, i det gamle maskinrommet i 3. etasje hvor de gamle filmvisere sto. Rommet er ideelt til maks. 20-25 personer. Her henger lerret og projektor fast og er bare å plugge inn. Lokalet leies ut til møter og kurs for lag og foreninger, privatpersoner eller til små workshops. Et lite te-kjøkken med noe dekketøy og oppvaskmaskin hører med.

Folkebadet består av to øvingsrom og ett møterom/oppholdsrom (alle rommene er på ca 20m²). De ligger i kjelleren på Biorama og fungerte i sin tid som bad for Holmestrands innbyggere før det var vanlig at alle hadde bad hjemme. Øvingsrommene kan leies for enkeltøvelser eller langtidsleie. Vi har også noe lagerplass i tilknyttning til øvingsrommene. Møterommet har projektor og passer fint for mindre møter.

Ta kontakt med kulturkontoret hvis du ønsker å leie rom i Biorama.

PS! Ved leie av et hvert rom i Biorama må alltid de som leier for øvelser vike for konserter/konferanser og andre arangementer som eventuelt vil bli forstyrret av øvelsene.